HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Anne Foodie

Powdered Leche Flan using whole egg WITHOUT Condensed and Evap Milk

0 ratings | 16964 views
Let's make Powdered Leche Flan using whole eggs without Condensed and Evaporated Milk for only P42.00 using only 1 pack of bear brand but I used 2 packs in the video. Blog: https://annefoodie.blogspot.com/2018/11/Powdered-Leche-Flan-using-whole-eggs-without-Condensed-Evaporated-Milk-recipe.html Creamy Leche Flan: https://www.youtube.com/watch?v=ZZbS-B76uQ4 Creamy Leche Flan Blog post: https://annefoodie.blogspot.com/2017/07/how-to-make-creamy-leche-flan-like-chowking.html _____________________________________________________________ Ingredients of Powdered Leche Flan without Condensed & Evaporated Milk: 2 swak pack bear brand powdered milk / 3 tbsps and 1 tsp milk powder 5 tbsps. granulated white sugar 1/2 cup water 2 whole eggs 1 tsp. vanilla extract/flavor (OPTIONAL) Grated Calamansi (OPTIONAL) - to add aroma and balance the sweetness 2 tbsps. for caramelized sugar (I forgot to mention in the video) _____________________________________________________________ Please note: 1 swak pack of bear brand powdered milk is equivalent to 3 tbsps. and 1 tsp. of measuring spoon. You can use any other brand of powdered milk you like other than Bear Brand and I personally recommend Alaska powdered milk ( not sponsored by Alaska and Bear Brand ). ( Ang isang pakete ng bear brand powdered milk ay katumbas ng tatlong kutsara at 1 tsp. ng pulbos na gatas ). Kaya maari kang gumamit ng ibang brand bukod sa Bear Brand. Ma i rerekomenda ko ang Alaska, masarap at malasa din tulad nito ( hindi sponsored ). _____________________________________________________________ DISCLAIMER: This video is not sponsored by Bear Brand. Product shown or mentioned is (again) not Sponsored. I bought it from my own money. ( Ang bidyong ito ay hindi ako binayaran ng nabanggit na produkto. Ito ay kusang loob ko po binili na mula sa aking bulsa ). _____________________________________________________________ Thanks for watching!!
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (21)
Zia Khate Flores (5 days ago)
Hello po ask ko po sana pwde po bang makuha lahat ng sukat ng ingredients and pwde po ba ang skim milk
Bangtan Purple You (6 days ago)
Can we just use Condensed milk for the milk??? (Pls reply :)
Anne Foodie (4 days ago)
Puwede naman po mag-iiba nga lang yung adjustment mo sa recipe.
Amsy Aragoncillo (7 days ago)
This is great ng di nasadayang ang egg white. What does the grated calamansi peel do?
Anne Foodie (4 days ago)
Yung balat nya adds bitter taste sa leche flan saka aroma then para di masyadong matamis at nakakaumay po.
Anne Foodie (4 days ago)
Yung balat nya adds bitter taste sa leche flan saka aroma then para di masyadong matamis at nakakaumay po.
Lori Ruri (30 days ago)
maam pwede po ba light brown sugar
Anne Foodie (30 days ago)
puwede naman po
xiong chin (1 month ago)
I'll try this.
joie dolar (1 month ago)
I'll try to make ....let's see what's the difference with /without egg white
Anne Foodie (1 month ago)
Joie, whole egg is lighter yung texture nya than without egg white mas yellow siya at mas masarap din. Sa lasa din may konting difference sila pero creamy and firm pa rin both (whole and without egg white).
joie dolar (1 month ago)
+Anne Foodie Ang texture po ba d same po?
Anne Foodie (1 month ago)
may konting difference lang po pati sa color nya, lighter ng konti pag whole egg pero pag no egg white, mas yellowish siya ng konti. Merry Christmas po 🙂
Dennis Correa (1 month ago)
Ilang sukat po ng tubig sa dalawang pack ng gatas
Anne Foodie (1 month ago)
1/2 cup po. Merry Christmas po :)
pink zinnia (1 month ago)
Thank you mam. God bless you po.
Marijoyce Maravilla (1 month ago)
Paano pagwala akong vanilla extract sis,pag walang calamansi sis,ok lang ba.pwede ba sis evap ang ilagay na gatas kc wala akong powder milk.
Anne Foodie (1 month ago)
Puwede pong wala na calamansi, yung water na ginamit ko sa video katumbas nun sa evap milk din, di na siya i-si simmer since you're using evap na.
Bons Pads Kitchen (1 month ago)
Thank you for sharing....
randy de guzman (1 month ago)
Wow! Thank u for sharing your talent mam!😱👍
blacklady lee (1 month ago)
Wow perfect 😊

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.