HomeРазвлеченияRelated VideosMore From: Pio Espinola

Lo Mabuti pa kayo ni Lola - BLack Jack

311 ratings | 165769 views
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (16)
Papskie Fajardo (1 month ago)
90's favorite q mga kanta mo blackjack .. gang ngaun .. kahit sa gapo lagi kita nppkinggan .. nakakamiss ka
Shanine Ribot (8 months ago)
Hindi ko alam pano ako napunta dito sa kakahanap ng kanta ni Katy Perry 😂😂
Leonardo Dela Guardia (11 months ago)
Blakdyak..original Pinoy reggae artist!
Sophia videos (1 year ago)
Fake money
dave xiaoshen (2 years ago)
asdas
christian concha (2 years ago)
gandang mapakinggan ng mga kabataan ngaun. ang kantAng ito
christian concha (2 years ago)
gandang mapakinggan ng mga kabataan ngaun. ang kantAng ito
christian concha (2 years ago)
gandang mapakinggan ng mga kabataan ngaun. ang kantAng ito,
christian concha (2 years ago)
gandang mapakinggan ng mga kabataan ngaun. ang kantAng ito,
Dodong Paras (2 years ago)
tamag ang gan ng song natohh
Baby Jane Romero (2 years ago)
nakakawala ng stress tong mga dancers na to....😂😂😂
jhay ar mostacho jr (2 years ago)
Hahaha galing sumayaw ng mga dancer ^_^
egwey83 (2 years ago)
Salamat sa Musika! Nawala ka man dito sa mundo pero hindi ang mga tugtugin mo.Rest In Peace Joey Formoran Amoto.
GAMER KAYOff (2 years ago)
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Marlon Rivera (2 years ago)
nc song
MAUR ICE (3 years ago)
comments?

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.