HomeХобби и стильRelated VideosMore From: Siuvimas Tv

London Fashion Week 2012 - Alexander McQueen fashion house -McQ- collection

7 ratings | 3696 views
Theatrical, magical and unforgettable - these epithets could be called the latest Alexander McQueen fashion house "McQ" collection, presented on Monday at London Fashion Week. The media declares that this fashion show was a love story - love, A. McQueen and great love of the true regular British style. On the catwalk king military-style green olive and blue coats and jackets, contrasted with the ultra feminine dresses. Chose a collection of locally produced fabrics - wool, velvet, checkered material, knitting, felt, and skin. Men fashion designers offering excellent cut military-style jackets and coats, leather kilt and shirt. Last on the podium of the United States model Kristen McMenamin, clothed in richly decorated with white lace wedding dress blowing. www.sewing.lt ---------------------------------------------------- Teatrališka,magiška ir nepamirštama -- tokiais epitetais galima pavadinti naujausią Alexanderio McQueeno mados namų „McQ" kolekciją, pristatytą pirmadienį Londono mados savaitėje. Žiniasklaida skelbia, jog šis madų šou buvo „meilės istorija" -- meilės A. McQueenui ir didžiulės meilės tikrajam britiškam stiliui. Ant podiumo karaliavo militaristinio stiliaus žalių alyvuogių ir mėlynos spalvų paltai ir švarkeliai, kontrastavę su itin moteriškomis suknelėmis. Kolekcijai rinkosi vietinės gamybos audinius -- vilną, aksomą, languotas medžiagas, mezginius, fetrą ir odą. Vyrams mados kūrėjai siūlė puikiai sukirptus militaristinio stiliaus švarkus ir paltus, kiltus ir odinius marškinius. Paskutinė ant podiumo pasirodė JAV modelis Kristen McMenamu, vilkėjusi gausiai nėriniais puoštą baltą pūstą nuotakos suknelę. www.siuvimas.lt
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.